Website Committee – web@amtaac.org

Moodle Committee – moodle@amtaac.org

OpenSIS Committee – lms@amtaac.org

Teacher Training Committee – training@amtaac.org

Media and Communication Committee – media@amtaac.org

Accreditation Committee – accreditation@amtaac.org

Fund Raising and Grants Committee – fundraising@amtaac.org

Books Syllabus Committee – syllabus@amtaac.org

Schools Management Committee – welcome@amtaac.org